07 آذر

دانشگاه های ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا کشور ایتالیا یکی از کشور های پیشرفته اروپا هست که هر ساله تعداد زیادی مهاجر جهت ادامه تحصیل و یا کار می پذیرد. در این کشور حدود …

24 آبان

آزمون چلی CELI

آزمون چلی CELI علاوه بر آزمون چیلز CHILS که توسط دانشگاه سینا SIENA برگزار می شود آزمون چلی CELI توسط دانشگاه دانشجویان خارجی شهر پروجا (Università per Stranieri di Perugia)، …

18 آبان

دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران -پیترو دلا واله- و امتحان استرنی:

دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران از ترمهای QCER پیروی می کنند. به زبان انگلیسی Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  – که سیستمی تشریحی است برای ارزشیابی مهارت ها و …

بورس استانی ایتالیا
06 خرداد

بورس استانی ایتالیا

بورس استانی ایتالیا به طور پیش فرض، بورسیه عبارت از کمک هزینه‌ایست که نهاد خاصی (مثلا دولت‌ها، دانشگاه‌ها و غیره) در راستای کمک به هزینه‌های تحصیل افرادی و لزوما در …