بورس استانی ایتالیا
06 خرداد

بورس استانی ایتالیا

بورس استانی ایتالیا به طور پیش فرض، بورسیه عبارت از کمک هزینه‌ایست که نهاد خاصی (مثلا دولت‌ها، دانشگاه‌ها و غیره) در راستای کمک به هزینه‌های تحصیل افرادی و لزوما در …