ساعت در زبان ایتالیایی
08 اسفند

ساعت در زبان ایتالیایی

ساعت در زبان ایتالیایی در زبان ایتالیایی برای گفتن ساعت و زمان از اعداد استفاده می کنیم . برای بیان ساعت در زبان ایتالیایی همانند زبان انگلیسی یا فارسی علاوه …