بورس استانی ایتالیا
06 خرداد

بورس استانی ایتالیا

بورس استانی ایتالیا به طور پیش فرض، بورسیه عبارت از کمک هزینه‌ایست که نهاد خاصی (مثلا دولت‌ها، دانشگاه‌ها و غیره) در راستای کمک به هزینه‌های تحصیل افرادی و لزوما در …

ساعت در زبان ایتالیایی
08 اسفند

ساعت در زبان ایتالیایی

ساعت در زبان ایتالیایی در زبان ایتالیایی برای گفتن ساعت و زمان از اعداد استفاده می کنیم . برای بیان ساعت در زبان ایتالیایی همانند زبان انگلیسی یا فارسی علاوه …