07 آذر

دانشگاه های ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا کشور ایتالیا یکی از کشور های پیشرفته اروپا هست که هر ساله تعداد زیادی مهاجر جهت ادامه تحصیل و یا کار می پذیرد. در این کشور حدود …

24 آبان

آزمون چلی CELI

آزمون چلی CELI علاوه بر آزمون چیلز CHILS که توسط دانشگاه سینا SIENA برگزار می شود آزمون چلی CELI توسط دانشگاه دانشجویان خارجی شهر پروجا (Università per Stranieri di Perugia)، …

18 آبان

دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران -پیترو دلا واله- و امتحان استرنی:

دوره های زبان ایتالیایی مدرسه ایتالیایی تهران از ترمهای QCER پیروی می کنند. به زبان انگلیسی Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  – که سیستمی تشریحی است برای ارزشیابی مهارت ها و …

01 بهمن

آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی زبان ایتالیایی یکی از زبان های مطرح و پر کاربرد اروپا می باشد که هر ساله تعداد زیادی توریست و مهاجر جهت عزمت به ایتالیا به دنبال …