نماد سایت TOAMUZ

گرامر زبان ایتالیایی La Grammatica Italiana

گرامر زبان ایتالیایی

برای شروع یادگیری زبان ایتالیایی و رساندن مفهوم جملات ما نیازمند این هستیم که گرامر زبان ایتالیایی La Grammatica Italiana را بلد باشیم و بتوانیم از آن برای ایجاد جملات استفاده کنیم . در این صورت میتوانیم صحبت کنیم ، بنویسیم و بخوانیم . 

 

با کلیک کردن روی هر لینک میتوانید مطلب مربوط به آن را مشاهده و مطالعه کنید . 

و سایر مباحث :

تلفظ حروف در زبان ایتالیایی

قبل از هر چیز ، مهمترین قسمت در یادگیری یک زبان آشنایی با نحوه خوانده و نوشتن آن است که این موضوع در گرو یادگیری آوای مخصوص هر حرف با توجه به جایگاهش در جمله است.

قدم اول در یادگیری هر زبان آشنایی با حروف الفبای آن زبان می باشد . در تصویر زیر حروف الفبای زبان ایتالیایی را که شامل  26 حرف هست را میتوانید مشاهده کنید : 

همانگونه که میبیند در این زبان حروف X,Y,K,J,W وجود ندارند . پس اگر جایی کلمه ای دیدیم که این حروف در آن بودند حتما آن کلمه ریشه خارجی دارد . 

در مبحث تلفظ حروف و کلمات ، برخی حروف با توجه به حرف بعدی آنها میتواند آوا های متفاوتی داشته باشد . برای مثال حرف “C”  در محل هایی که بعد از آن در کلمه حروف “i , e”  آمده باشد صدای “چ” و در غیر این صورت صدای “ک” می دهد . این موضوع برای حروف G  و ترکیب SC نیز دو آوای مختلف دارد .

تلفظ حروف و کلمات را میتوانید در ویدیو زیر مشاهده کنید  

https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/03/تلفظ-حروف.mp4

بطور کلی حروف در زبان ایتالیایی از نظر آوایی  به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند :

 

فعل ها Verbi در زبان ایتالیایی :

یکی از بخش های گرامر زبان ایتالیایی افعال می باشند . فعل بیان حالت یا انجام یک کار است که دارای زمان می باشد و از شخص ( تعداد وجنسیت) پیروی می کند .در زبان ایتالیایی تمامی مصادر افعال infinito  به الگوهای یکسانی ختم می شوند، مانند are، ere ، ire  و برای صرف هر دسته از این افعال نیز معمولا روش های مشخصی وجود دارد .

شخص افعال در زبان ایتالیایی :

شخص در گرامر زبان ایتالیایی به :

تقسیم می شوند . پس در زبان ایتالیایی 7 شخص داریم که البته سوم شخص مفرد به دو دسته مذکر و مونث تقسیم بندی می شوند . 

نکته : اگر از سوم شخص مفرد مونث استفاده کنیم و یک نفر (چه مذکر و چه مونث ) را مخاطب قرار دهیم ، محترمانه داریم صحبت می کنیم . ( در زبان فارسی ما برای محترمانه مخاطب قرار دادن یک شخص از ضمیر دوم شخص جمع یعنی “شما” استفاده میکنیم.  ) .

در زمان های مختلف با توجه به شخص فاعل ( اول ، دوم ، سوم شخص مفرد یا جمع ) فعل ها صرف می شوند . برخی افعال در ایتالیایی از قاعده مشخصی برای صرف شدن تبعیت میکنند و به اصطلاح با قاعده هستند ولی برخی دیگر بدون قاعده صرف هستند ( مانند فارسی ) .

برای مثال در جدول زیر صرف افعال باقاعده در زمان حال presente  را می توانید مشاهده کنید . با دقت در روی نحوه صرف می توانید الگوی صرف را حفظ و برای سایر افعال با قاعده به کار ببرید . 

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید هر کدام از مصادری که به are و یا ere و یا ire ختم می شوند ، مدل صرف خاص خود دارند . این مدل ها ( حروف قرمز رنگ ) برای سایر افعال باقاعده نیز استفاده می شوند . 

افعال متعدی و لازم verbi transitivi e intransitive

در گرامر زبان ایتالیایی افعال را می توان به دو دسته لازم Transitivi و متعدی Intransitivi تقسیم بندی کرد. در فعل متعدی عمل انجام شده از طرف فاعل بر شخص یا شیء دیگری صورت می‌گیرد که آن شخص یا شی از لحاظ نحوی متمم مستقیم یا مفعول “oggetto ” جمله محسوب می شود. 

در افعال Transitivo مفعول در پاسخ به سوال chi / che cosa  و در افعال Intransitivo  مفعول جمله در جواب سوال a chi / a che cosa  می آید .

افعال متعدی و لازم را میتوانید در ویدیو زیر مشاهده کنید  

https://toamuz.com/wp-content/uploads/2020/03/VERBI-TRANSITIVI.mp4

در این بین برخی افعال را میتوان هم به صورت متعدی و هم به صورت لازم به کار برد که البته با توجه به نیاز جمله باید یا transitivo  باشد یا intransitivo . 

Mangiare  خوردن  / che cosa mangi ? چی میخوری 

Telefonare  تلفن زدن  / a chi telefoni ? به کی زنگ میزنی 

زمان افعال در ایتالیایی :

یک از مشخصات افعال علاوه بر صرف شدن و شخص پذیری آنها،  زمان افعال می باشد . زمان افعال در گرامر زبان ایتالیایی به گذشته Passato  ، حال Presente و آینده Futuro تقسیم بندی می شود .  که در طی آموزش زبان ایتالیایی به تمامی این زمان ها می پردازیم .

( با کلیک کردن روی هر موضوع میتوانید مطلب مخصوص به آن را مشاهده کنید )

تمامی این زمان ها الگوهای ساختاری مختص خود دارند . باید برای استفاده از زمان های متفاوت این الگو ها را به خاطر بسپارید . 

اسم ها Nomi  در زبان ایتالیایی :

در گرامر زبان ایتالیایی هر اسم دارای تعداد و جنسیت است .البته در این بین برخی اسامی نیز مستثنا هستند .

فهمیدن جنسیت و تعداد یک اسم به دلیل تشخیص حروف تعریف معین و نامعین آن دارای اهمیت هستند. در جدول زیر Articoli determinativi  را مشاهده می کنید که در بخش بعدی بیشتر در مورد آن توضیح داده شده است . 

ضمایر Pronomi در زبان ایتالیایی

ضمایر در گرامر زبان ایتالیایی به جای اسم می آیند . مثلا برای اینکه بگوییم “علی میخوابد .علی بیدار می شود ”  ” Ali dorme .Ali sveglia”  می توان گفت ” علی میخوابد . او بیدار می شود ”  ” Ali dorme .lui sveglia”  که در اینجا lui یا “او” همان ضمیر ( ضمیر فاعلی) است .

ضمایر اشاره در زبان ایتالیایی

برای اشاره به یک نفر یا جسم از این ضمیر استفاده می کنیم . این ضمایر از تعداد و جنسیت اسم هایی که به آنها اشاره می کنند پیروی می کنند .

ضمایر ترکیبی 

در گرامر زبان ایتالیایی  یکی از مهمترین موارد ضمایر در زبان ایتالیایی هستند . هرگاه دو ضمیر غیر تاکیدی در کنار هم قرار گیرند ضمیر مفعولی غیر مستقیم قبل از ضمیر مفعولی مستقیم PRONOMI DIRETTI می آید و ضمیر نخست با مصوت e نوشته می شود.

ضمایر مفعولی Pronome diretto & indiretto  

در گرامر زبان ایتالیایی ضمایر مفعولی جهت عدم تکرار مفعول جمله جایگزین اسم مفعول می شوند این ضمایر به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم تاکیدی toniche و ضمایر مفعولی مستقیم غیر تاکیدی atoni تقسیم می شود در دسته اول تاکید بر مفعول جمله می باشد.

 ضمایر مفعولی را میتوانید در ویدیو زیر مشاهده کنید  

https://toamuz.com/wp-content/uploads/2020/10/ضمایر-مفعولی-مستقیم-و-غیر-مستقیم-ایتالیایی.mp4

برای مثال :

حروف تعریف Articoli در زبان ایتالیایی :

شاید حروف تعریف از مهمترین و ناشناس ترین نکات گرامر زبان ایتالیایی برای فارسی زبانان باشد. این حروف به دو دسته حروف تعریف معین ARTICOLI DETERMINATIVI (برای اسم های معرفه) و حروف تعریف نامعین ARTICOLI INDETERMINATIVI (برای اسم های نکره) تقسیم می گردند .

حروف تعریف معین Articoli Determinativi در زبان ایتالیایی

برای معرفه کردن یک اسم در زبان انگلیسی کافی بود که THE قبل از اسم اضافه کنیم. در زبان عربی برای معرفه کردن “ال”  به ابتدای اسم اضافه می کردیم .در زبان ایتالیایی معرفه کردن یک اسم کمی پیچیده تر است ولی سخت نیست . برای معرفه کردن نیاز به حروف تعریف معین Articoli determinativi  داریم . 

 نحوه تشخیص و انتخاب حروف تعریف معین را میتوانید در ویدیو زیر مشاهده کنید 

https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/حروف-تعریف-articoli-معین.mp4

 

حروف تعریف نامعین Articoli Indeterminativi  در زبان ایتالیایی

حالا که به حروف تعریف معین آشنا شدیم باید با  ، حروف تعریف نامعین در زبان ایتالیایی Articoli indetermiantivi  آشنا شویم. این حروف نامعرف به معنی “یکی”  یا حرف “ای” آخر اسم میباشند به صورتی که از قبل آن موضوع یا اسم برای گوینده یا شنونده مشخص نشده باشد . یا همان اسامی نکره .

 نحوه تشخیص و انتخاب حروف تعریف نامعین را میتوانید در ویدیو زیر مشاهده کنید 

https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/حروف-تعریف-نامعین-در-زبان-ایتالیایی.mp4

حروف اضافه Preposizioni در زبان ایتالیایی

حرف اضافه یکی از پاره‌های سخن است که برای بیان رابطه‌ای یا برای ساختِ ساختارهای دستوری به‌کار می‌رود. حرف اضافه در زبان ایتالیایی به دو صورت بکار می روند:

به طور کلی در زبان ایتالیایی حروف اضافه به شرح زیر هستند:

حروف اضافه را می توان به تنهایی در جمله به کار برد . ولی اگر بعد از حرف اضافه حرف تعریف بیاید ، باید این دو حرف را ترکیب کرده و از حروف اضافه ترکیبی Pronomi Articolate در ایتالیایی استفاده کنیم .  برای مثال از ترکیب حرف اضافه in  و حرف تعریف il  می شود nel . 

قید و صفت Avverbi e Aggettivi در زبان ایتالیایی 

قید ها شامل موارد زیر می شوند . 

قید ها در عوض دارای تعداد و جنسیت نیستند و فقط به یک صورت می آیند . مثلا فعل lui mangia ” می خورد” سوم شخص مفرد مذکر است که در نتیجه قید به کار رفته نیز سوم شخص مفرد مذکر باشد. 

صفت ها شامل موارد زیر می شوند . 

صفت ها از تعداد و جنسیت اسمی که برای آن به کار می روند تبعیت می کنند . مثلا برای اسم مفرد مونث ragazza  باید صفت مفرد مونث استفاده کنیم .

جملات سوالی Interrogativi در زبان ایتالیایی

در ساختار جملات ساده ایتالیایی ابتدا فاعل سپس فعل و در ادامه جمله مفعول و سایر قسمت های جمله می آیند . در جملات سوالی در زبان ایتالیایی نیز این ساختار تکرار می شود .

سوالی کردن با کمک آوا و بالا و پایید بردن لحن صدا :

تنها برای سوالی کردن یک جمله در گرامر زبان ایتالیایی کافی است آهنگ صدای خود را به صورت اوج گیرنده استفاده کنیم ( مانند آن در زبان فارسی نیز وجود دارد . برای مثال علی خانه است . و جمله علی خانه است ؟

دقیقا مانند زبان فارسی از الگوی صدا برای سوالی کردن این گونه جملات استفاده می کنیم .جملات سوالی در زبان ایتالیایی در حالت نگارش نیز کافی است در انتهای جمله علامت نقطه را حذف و به جای آن علامت سوال بیاوریم .

سوالی کردن به کمک کلمات پرسشی

برخی کلمات پرسشی با آمدن در جمله حالت سوای ایجاد می کنند و جملات سوالی در زبان ایتالیایی را ایجاد می کنند . چطور ، کجا ، چرا و ….

Chi  چه کسی , Quando  چه زمانی , Come  چطور  ,Quale  کدام , Quanto  چه مقدار 

در این موارد کلمه پرسشی در ابتدای جمله آمده و در ادامه آن فعل و سایر ارکان جمله می آیند . صفات و ضمایر پرسشی در پرسش های مستقیم و غیر مستقیم به کار می روند. برای مثال :

 

اعداد Numeri در زبان ایتالیایی :

در گرامر زبان ایتالیایی اعداد جزِ صفات تقسیم بندی شده اند . این گروه از صفات جز صفت هایی هستند که شماره و مرتبه را بیان میکنند . به انچه مورد شمارش قرار میگیرد (معدود) میگویند .  صفات شمارگان شامل بخش های متعددی هستند که دو بخش عمده ان به نام های:

  1. صفات شمارگان اصلی : numerali cardinali
  2. صفات شمارگان ترتیبی : numerali ordinali

شمارگان اصلی به جز شماره یک uno که مونث ان una می باشد و دو شکل دارد بقیه شماره ها یک شکل بیشتر ندارند و تغییر نا پذیرند ( تعداد آنها که جمع هست و جنسیت ندارند ) .

شما می توانید با ثبت نام در دوره های آموزش زبان ایتالیایی ، سایت آموزش زبان توآموز این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . همچنین میتوانید کتاب های زبان ایتالیایی را بخوایند . 

سوالات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید . 

خروج از نسخه موبایل