نماد سایت TOAMUZ

کارت شناسایی CARTA DI IDENTITA

مانند سایر کشور ها در ایتالیا هم برای شناسایی افراد ایتالیایی و یا کسانی که در این کشور سکونت دارند ،  یک کارت وجود دارد که به آن CARTA DI IDENTITA  می گویند. این کارت قبلا بصورت کاغذی بوده ولی اکنون فقط نسخه دیحیتال آن به افراد داده می شود .  ایدنتیتی کارت شامل اطلاعات اصلی مانند:

( la cittadinanza سکونت , la professioneشغل یا مهارت , una fotografia یک قطعه عکس , impronte digitali اثر انگشت دیجیتال , ecc.) 

نحوه گرفتن ایدنتیتی کارت CARTA DI IDENTITA 

برای گرفتن این کارت باید ایتدا سکونت RESIDENZA تایید و ثبت شده باشد . میتوان از مراکزی مانند COMUNE  یا شهرداری ،  AGENZIA DELLE ENTRATE  برای گرفتن آن اقدام کرد . گاها میتوان برای موارد خاص نیز از  POLIZIA DI IMMIGRAZIONE یا اداره پلیس مهاجرتی هم اقدام نمود. 

با گرفتن وقت قبلی از COMUNE و داشتن PERMESSO DI SOGGIORNO  و RESIDENZA  به همراه عکس ( کمتر از 6 ماه از تاریخ گرفتن آن گذشته باشد ) میتوانید به راحتی ایدنتیتی کارت خود را بگیرد . هزینه این کارت بطور معمول در کشور ایتالیا 23 یورو هست و تاریخ اعتبار آن 10 ساله می باشد . 

چون در کارت شما آدرس سکونت شما ثبت می شود ، ( برای ارسال شدن کارت میتوانید آدرسی به غیر از آدرس سکونت خود بدهید ) برای تغییر آدرس میتوانید مجدد درخواست کارت جدید از COMUNE بدهید . البته هزینه چاپ مجدد کارت از شما گرفته می شود . 

ویژگی های عکس مناسب برای ایدنتیتی کارت :

مشخصات فنی و کیفی که عکس باید برای شناسنامه ایتالیا داشته باشد:

اطلاعات جلو کارت 

 

اطلاعات پشت کارت

خروج از نسخه موبایل