نماد سایت TOAMUZ

مصدر در زبان ایتالیایی Infinito

در زبان ایتالیایی اسم مصدر Infinito  بصورت عمومی modi impersonali, هست و همچنین تعداد یا جنسیت ندارد . نکته مهم در مورد مصدر در زبان ایتالیایی Infinito این هست که یک اسم میباشد و در نتیجه صفت متعلق به آن باید از تعداد و جنسیت آن تبعیت کند .

میتوانید مبحث مربوط به تعداد و جنسیت اسم را مشاهده کنید . 

مصدر در زبان ایتالیایی Infinito به دو زمان presente حال یا مضارع و Passato  گذشته تقسیم بندی می شود . 

اسم مصدر حال  Infinito Presente 

 در این حالت مصدر در زبان ایتالیایی Infinito قسمت اصلی فعل به همراه پایان واژه های ARE-ERE-IRE گفته میشود . و با توجه به این پایان ها میتوان برای افعال با قاعده یک ساختار صرف در زمان های مختلف تعریف کرد . 

ARE / ERE / IRE   +   قسمت اصلی فعل

برای مثال : 

 

a. Presente:

1° coniugazione:

 

Mangiare

2° coniugazione:

 

Credere

3° coniugazione:

 
Partire

 

اسم مصدر گذشته  Infinito Passato 

مصدر در زبان ایتالیایی Infinito در  زمان گذشته به صورت زیر درست میشود : 

 i forma a partire dall’Infinito Presente degli ausiliari essere o avere+ il Participio Passato del verbo principale

حالت مضارع (حال) افعال کمکی Essere , Avere  +   قسمت سوم فعل اصلی

 

b. Passato:

1° coniugazione:

 

aver mangiato

2° coniugazione:

 

aver creduto

3° coniugazione:

 
essere partito

نکته : Infinito Passato برای افعال Essere  و Avere  : 


نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . 

خروج از نسخه موبایل