نماد سایت TOAMUZ

ضمایر نامعین PRONOMI INDEFINITI

در زبان ایتالیایی از ضمایر نامعین PRONOMI INDEFINITI برای جایگزین کردن اسم ها یی که بیان کننده مقداری نا مشخص هستند استفاده میشود .

sostantivi che indicano persone o cose in modo genericoبیان کردن اشخاص یا اشیا بصورت کلی , senza precisare con esattezza la quantità o la qualitàبدون مشخص کردن دقیق مقدار و کیفیت آنها.

برخی از این ضمایر نامعین PRONOMI INDEFINITI دارای تعداد و جنسیت هستند : 

برای مثال : 

برخی ضمایر نامعین PRONOMI INDEFINITI بصورت مفرد Singolare و جمع Plurale هستند . 

برای مثال : 

برخی

برخی ضمایر نامعین PRONOMI INDEFINITI دارای شخص و تعداد نیستند و فقط به یک صورت استفاده می شوند . 

برای مثال : 

برخی ضمایر نامعین PRONOMI INDEFINITI هم قید Avverbi  و هم صفت Aggettivi هستند 

tanto خیلی , poco کم , moltoخیلی , parecchioمقداری 

خروج از نسخه موبایل