نماد سایت TOAMUZ

بیان فرضیات در ایتالیایی Periodo ipotetico

در گرامر زبان ایتالیایی برای بیان فرضیات و پیشنهادات از گرامر خاصی استفاده میکنیم. این مدل از گرامر ممکن است کمی برای ما فارسی زبان ها پیچیده به نظر برسد چون معادل آن را در زبان فارسی نداریم . 

سه مدل فرضیات در ایتالیایی Periodo ipotetico داریم : 

 della realtà  برای بیان حقیقت

Indicativo Indicativo

برای مثال : 

della possibilità  برای بیان امکان 

Congiuntivo Imperfetto + Condizionale Presente

برای مثال : 

dell’ irrealtà ، برای بیان غیرحقیقت ، غیر واقیت 

در این مورد دو نوع وجود دارد : 

a)Congiuntivo Imperfetto + Condizionale Presente

برای مثال : 

Se Luca fosse anche intelligente, sarebbe perfetto. اگر  لوکا باهوش هم باشد ، عالی خواهد شد 
(non c’è possibilità che Luca sia perfetto perché non è intelligente) امکان ندارد که “لوکا” عالی باشد ، چون باهوش نیست 

Se fossi in lui, cambierei ragazza. اگر جای او باشم ، دوست دخترم را عوض خواهم کرد 
(non c’è la possibilità che io sia lui) امکان ندارد که من جای او باشم 

b)Congiuntivo Trapassato + Condizionale Passato

برای مثال : 

Se avessi avuto più fortuna, avrei fatto Bingo. اگر بیشتر شانس داشتم ، بینگو می کردم 

Se fosse venuto in tempo, avrebbe trovato ancora qualcosa da mangiare.اگر سر وقت میرسید، چیزی بریا خوردن پیدا می کرد ( ولی سر وقت نرسید ) 

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید . 

 

خروج از نسخه موبایل